Prawa autorskie


Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis WebDoctor.pl są własnością WebDoctor sp. z o.o. o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Zawartość serwisu WebDoctor sp. z o.o., podlega prawom autorskim WebDoctor sp. z o.o..

WebDoctor sp. z o.o. zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na tej stronie tylko w celach informacyjnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z WebDoctor sp. z o.o..

Pojedyncze dokumenty publikowane przez WebDoctor sp. z o.o. w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Kliknij i zadzwoń