Etyka w biznesie

 

w WebDoctor sp. z o.o. zwracamy szczególną uwagę na kwestię odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców, odwołując się do wartości takich jak zrównoważony i odpowiedzialny rozwój.

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby na jak najwyższym poziomie komunikować się z naszymi klientami. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się nie spełniać oczekiwań wszystkich naszych klientów, dlatego jeśli komunikacja z naszymi opiekunami nie przebiega zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wówczas prosimy o wysłanie maila na adres sugestie@webdoctor.pl. Manager ds. Komunikacji, po zapoznaniu się z treścią Państwa wiadomości, skontaktuje się celem zasugerowania sposobu usprawnienia komunikacji. 
 2. Jeśli posiadacie Państwo umowę na współpracę długoterminową, wówczas wszystkie postanowienia w niej zawarte są w pełni przez nas respektowane. Jeśli zauważycie Państwo, że mimo naszych starań, realizowane przez nas działania nie są zgodne z Państwa oczekiwaniami, wówczas prosimy o wysłanie maila na adres reklamacje@webdoctor.pl. Manager ds. Reklamacji, po zapoznaniu się z treścią Państwa wiadomości, skontaktuje się celem zasugerowania sposobu usprawnienia współpracy.
 3. Wszystkie usługi, które nie są świadczone w oparciu o umowy lub zamówienia pisemne, są realizowane przez nas na podstawie przedpłaty (faktura proforma). Do pracy przystępujemy niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty lub bankowego potwierdzenia zapłaty.
 4. Bieżąca obsługa techniczna, administracyjna i konsultingowa dla klientów posiadających pisemne umowy o współpracy, jest realizowana zgodnie z postanowieniami tejże umowy. 
 5. Konsulting w trybie ekonomicznym dla klientów posiadających umowę na współpracę długoterminową jest wykonywany w czasie maksymalnie 5 dni roboczych od daty odebrania zapytania o usługę. Konsulting w trybie przyspieszonym dla klientów posiadających umowę na współpracę długoterminową jest wykonywany w czasie maksymalnie 1 dnia roboczego od daty odebrania zapytania o usługę.
 6. Konsulting  w trybie ekonomicznym dla klientów nie posiadających umowy na współpracę długoterminową jest wykonywany w czasie maksymalnie 5 dni roboczych od daty opłacenia usługi. Konsulting  w trybie priorytetowym dla klientów nie posiadających umowy na współpracę długoterminową jest wykonywany w czasie maksymalnie 1 dnia roboczego od daty opłacenia usługi.

 

 

Nie wyrażamy woli pozycjonowania, ani żadnej innej formy promocji w internecie stron internetowych, które będą zawierały treści niemoralne, w szczególności erotyczne i pornograficzne.

Celem takiej polityki firmy jest dokładanie starań, aby nie przyczyniać się do rozpowszechniania za jej pośrednictwem treści, które mogą być niezgodne z sumieniem niektórych osób.

W szczególności nie preferujemy promocji stron o treściach:

 • pornograficznych, erotycznych,
 • z bronią palną,
 • związane z "dietami cud",
 • związane z rozrywką dla dorosłych online,
 • związane z hazardem,
 • "pomocy" w pisaniu prac dyplomowych,
 • niestosownych lub obraźliwych.

 

 

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ/KURSÓW

 

Procedura postępowania reklamacji szkoleń/kursów wprowadzona w firmie WebDoctor sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, (organizator szkolenia) ma na celu budowanie pozytywnych relacji z klientami w poczuciu szacunku i troski o prawa Klienta.

 

§ 1

Klient ma prawo oczekiwać, że:

1. Zostaną spełnione założone cele szkolenia.

2. Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma WebDoctor sp. z o. o.).

3. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.

4. W czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,

 

§ 2

WebDoctor sp. z o. o. ( organizator szkolenia) ma prawo oczekiwać, że:

1. Uczestnicy szkolenia/kursu w pełni zaangażują się w proces kształcenia.

2. Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,

3. Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,

4. W przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy/podmioty dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

 

§ 3

1. Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 1 niniejszej procedury.

2. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub doręczona osobiście do biura firmy w formie pisemnej lub na adres email reklamacje@webdoctor.pl w formie elektronicznej.

3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej procedury.

5. Organizator szkolenia ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą w formie pisemnej na adres Uczestnika.

6. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

7. Możliwe formy rekompensaty:

7.1. Powtórzenie szkolenia w innym terminie,

7.2. Zniżka 10% na kolejne szkolenie,

7.3 Zwrot kosztów szkolenia w przypadku całkowitego uznania reklamacji.

 

 § 4

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

§ 5

Procedura reklamacji szkoleń/kursów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Kliknij i zadzwoń